RathoPortaal in combinatie met ICT in het onderwijs

Het RathoPortaal is een intuïtief en gebruiksvriendelijk portaal, ontwikkeld vanuit de vraag uit het onderwijs. Belangrijk hierbij was de aansluiting bij de visie van de school en bij de plaats die ICT hierbij inneemt. Het einddoel is om kwalitatief goed en doelmatig onderwijs mogelijk te maken in een moderne vormgeving.

Dit betekent dat deze online leer- en werkomgeving in de eerste plaats aansluit bij het primaire proces om onderwijs te geven met een optimaal leerrendement. Ook is gedacht aan de ICT-visie die een school heeft voor het secundaire proces, namelijk het doelmatig organiseren, sturen en verantwoorden van het onderwijsleerproces. Vanuit dit overkoepelend uitgangspunt (de oranje cirkel in onderstaand figuur) ontsluit RathoPortaal op een efficiënte en doelmatige manier applicaties die passen bij de visie van de school.

ICT visie Ratho Portaal

We hebben hiervoor onderwijsgedreven keuzes gemaakt voor de inrichting van de drie deelgebieden van een ICT-visie (de donkergroene cirkel):                   

    1. De toegang tot digitale informatie en educatief leermateriaal
    2. De wijze van communiceren met behulp van digitale softwarepakketten
    3. Het gebruik van leerlingadministratie- en leerlingvolgsystemen voor administratiedoeleinden 


Dit alles wordt mogelijk gemaakt doordat de randvoorwaarden (de lichtgroene cirkel) optimaal in balans zijn en dat er een bijpassend trainingsaanbod aangeboden wordt om de ICT-deskundigheid en –bekwaamheid optimaal verder te ontwikkelen. 

 


Dit alles heeft geresulteerd in de algemene uitgangswaarden van het RathoPortaal, waardoor een leer- en werkomgeving is ontstaan die een effectieve inzet van ICT mogelijk maakt voor alle geledingen in de organisatie!