.

RathoPortaal in combinatie met ICT in het onderwijs

Het RathoPortaal is ontwikkeld vanuit de vraag uit het onderwijs voor een intuïtief en gebruiksvriendelijk portaal. Ons portaal biedt ondersteuning om op een moderne manier kwalitatief goed en doelmatig onderwijs te bieden. Dit betekent dat deze online leer- en werkomgeving op de eerste plaats aansluit bij het primaire proces om onderwijs te geven met een optimaal leerrendement. Maar het RathoPortaal is ook zo ontwikkeld dat deze aansluit bij de ICT-visie die een school heeft voor het secundaire proces, namelijk het doelmatig organiseren, sturen en verantwoorden van het onderwijsleerproces. 

 

Vanuit Ratho zijn onze onderwijs- en ICT-specialisten continu bezig met de doorontwikkeling van het portaal. Ons doel is om een zo gebruiksvriendelijk, intuïtief, betrouwbaar, veilig, beheersbaar en efficiënt mogelijke omgeving voor alle verschillende soorten gebruikers te realiseren. Met het RathoPortaal 4.0 bieden wij dan ook tal van nieuwe handige functionaliteiten voor nog beter onderwijs.

 Infographic_RathoPortaal