Het RathoPortaal is ontwikkeld vanuit de vraag uit het onderwijs voor een intuïtief en gebruiksvriendelijk portaal. Deze moest aansluiten bij de visie van de school en bij de onderliggende opvatting over de plaats die ICT hierbij inneemt. Het einddoel is om kwalitatief goed en doelmatig onderwijs mogelijk te maken en dat dit op een moderne manier vormgegeven is. Dit betekent dat deze online leer- en werkomgeving op de eerste plaats aansluit bij het primaire proces om onderwijs te geven met een optimaal leerrendement. Maar het RathoPortaal is ook zo ontwikkeld dat deze aansluit bij de ICT-visie die een school heeft voor het secundaire proces, namelijk het doelmatig organiseren, sturen en verantwoorden van het onderwijsleerproces.

 

Het RathoPortaal is:

 

  Een toekomstgerichte- en gepersonaliseerde leeromgeving voor leerling en leerkracht

  Een eenvoudige manier om online samenwerken en communiceren mogelijk te maken

  Eén online portaal dat bereikbaar is ongeacht waar je bent, of op welk apparaat je werkt

  Directe toegang tot al je bestanden, applicaties en snelkoppelingen via Single Sign-On

  Een omgeving waarin alles centraal geregeld wordt, gebaseerd op de 21 eeuwse vaardigheden