Privacyverklaring

 

 

Hoe gaat Ratho B.V. om met persoonsgegevens om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming  

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Ratho B.V. (hierna: Ratho) van groot belang. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens. Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.  

 

Verwerking van persoonsgegevens    

Indien nodig legt Ratho, na het aangaan van een overeenkomst gegevens vast van klanten, medewerkers, stagiaires, sollicitanten, leveranciers, websitebezoekers, vrijwilligers en derden (In het vervolg betrokkenen). We verzamelen hierbij onder andere de volgende gegevens:  

 1. Naam, e-mail, gebruikersnaam en/of GSM van medewerker;
 2. Naam, e-mail adres, gebruikersnaam, telefoongegevens en/of GSM van medewerkers van onze opdrachtgevers;
 3. HR gegevens medewerkers.

 

Doelen van de verwerking van gegevens 

De persoonsgegevens worden onder meer in verband met de volgende doeleinden verwerkt: 

 • Voor de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten; 
 • Voor het beantwoorden van vragen en klachten van betrokken; 
 • In het kader van de interne bedrijfsvoering; 
 • Voor PR doeleinden & relatiebeheer; 
 • Zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Ratho B.V. haar relaties en haar medewerkers. 

Als de gegevens voor andere doeleinden worden gebruikt, zullen wij dat aan betrokkenen melden. In alle gevallen worden de noodzakelijke maatregelen getroffen om de privacy van betrokkenen te waarborgen. Alleen daartoe vanuit hun functie geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot de gegevens. Zij hebben tegenover anderen een geheimhoudingsplicht. Ratho bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is en draagt na afloop van de wettelijke termijn zorg voor vernietiging van uw gegevens.  

 

Gronden waarop wij persoonsgegevens verwerken 

De persoonsgegevens verwerken wij omdat: 

 • De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de betrokkene; 
 • De verwerking vindt plaats op basis van een wettelijke verplichting;
 • De betrokkene heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven voor de verwerking. Een betrokkene heeft altijd het recht om zijn toestemming weer in te trekken.  

Uitwisseling van persoonsgegevens 

Ratho gebruikt de verzamelde persoonsgegevens voor de eigen bedrijfsvoering. Voor zover er geen sprake is van uw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt de uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst 

Als een andere partij of instantie persoonsgegevens voor ons verwerkt, wordt met deze partij een verwerkingsovereenkomst getekend. Daarin staat waarvoor ze deze gegevens ontvangen en mogen verwerken en hoe ze er mee om moeten gaan.    

 

Beveiliging van persoonsgegevens 

Als onderdeel van onze ISO 27001/NEN7510 werkwijze en het compliant zijn met de AVG/GDPR houden wij een overzicht bij van onze persoonsgegevens verwerkende middelen en de daarbij behorende organisaties. Bij de selectie van leveranciers van deze middelen houden wij rekening met ons eigen beleid en de voor ons van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Jaarlijks worden deze leveranciers volgens onze eigen criteria getoetst en daaronder valt ook de borging van de AVG/GDPR.  

 

Uw privacyrechten 

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn de belangrijkste rechten voor betrokkenen wettelijk vastgelegd.  

Elke betrokkene heeft kosteloos het recht op inzage, verbetering, aanvulling, wissing, vergeten worden, beperking, overdraagbaarheid en het recht van bezwaar ten aanzien van de verwerking van zijn persoonsgegevens.  

Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het e-mailformulier of e-mail info@ratho.nl. 

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord van onze Functionaris voor de Gegevensbescherming.  

 

Klachten 

Iedere betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien de betrokkenen van mening is dat Ratho de Algemene Verordening Persoonsgegevens niet naleeft. Ook kunt u een klacht of incident indienen bij Ratho, deze kunt u via het volgende e-mailadres melden: info@ratho.nlWij hopen dat het niet zover komt en zullen steeds proberen om voor die tijd aan onze verplichtingen te voldoen. 

In het geval van een (potentieel) datalek zal onze FG (Functionaris Gegevensbescherming) contact opnemen met de AP (Autoriteit Persoonsgegevens) en de betrokkenen.   

 

Privacybeleid website 

Bij het bezoeken en regelen van zaken via onze websites vragen wij toestemming om persoonsgegevens vast te leggen. Als iemand een contactformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van de vraag. De persoonsgegevens die wij aangeleverd krijgen via deze websites verwerken we volgens deze privacyverklaring.  

 

Cookies 

Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webpaginaserver op uw computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar uw computer heeft verzonden.  

Op deze website worden cookies gebruikt om de gebruikerservaring te optimaliseren, daarnaast worden cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, maar ook dan bevatten de gegevens geen persoonlijke informatie. 

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt. 

 

Links naar andere websites 

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Ratho B.V. is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van Ratho B.V. vallen. 

 

Wijzigingen 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Check daarom regelmatig het Privacy Statement voor een update van ons privacy beleid. 

Mocht u verder vragen hebben over ons privacy beleid neem dan contact met ons op via het e-mailformulier. 

Ratho B.V. 
Paradijslaan 38a 
5611 KN Eindhoven 
Telefoon 040- 2370 426 
E-mail info@ratho.nl